Laat hoog gras en onkruid je niet in de weg staan!

Wat hebben grasmaaien en BHV met elkaar te maken? Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt, maar hoog gras en onkruid kunnen een serieus probleem vormen voor vluchtwegen. Steeds vaker komen we het tegen: nooddeuren die niet goed open kunnen door overwoekerde paden, vooral tijdens dit groeizame seizoen. Stel je voor: je […]

Gebruiksmelding voor woonfuncties met zorg verplicht!

Vanaf 1 januari 2024 is een belangrijke wijziging in werking getreden voor woonfuncties met zorg. Deze instellingen moeten vanaf die datum een gebruiksmelding indienen volgens artikel 6.7 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL). Dit is een essentiële aanpassing waar zorginstellingen zich bewust van moeten zijn en aan moeten voldoen, maar vaak nog onbekend is. Daarom […]

❤️ Hartveilig voetballen ❤️

De Hartstichting en de KNVB slaan samen met de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) de handen ineen met als doel: hartveilig voetballen op iedere club. Daarom roepen ze iedere voetbalclub in Nederland op een reanimatiecursus te organiseren en te zorgen voor een werkende, goed toegankelijke AED. Sonon heeft zich hierbij aangesloten en verzorgt de cursussen tegen een […]

Wijziging in EHBO-kwalificatie voor Kinderopvang: Ministerie stopt met aanwijzen van certificaten kinder-EHBO

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 20 maart 2024 per brief aan de Tweede Kamer aangekondigd de werkwijze voor de kwalificatie van EHBO-certificaten in de kinderopvang te veranderen. In plaats van zelf specifieke EHBO-certificaten aan te wijzen, worden er eindtermen voor een EHBO-kwalificatie opgenomen in de Regeling Wet kinderopvang. Deze verandering […]

Cursusdata inloopcursussen Basis BHV na e-learning 2024

Wilt u in het nieuwe jaar ook BHV’er worden of heeft u iemand in dienst die BHV’er wilt worden? Dit kan ook in 2024 laagdrempelig en betaalbaar behaald worden! We namelijk basis-cursussen BHV na e-learning. Hierin wordt de theorie middels e-learning aangeboden en tijdens een praktijkdag wordt deze theorie geoefend.  Locatie Dieren– 18 maart 2024 […]

Cursusdata inloopcursussen Herhaling BHV 2024

Oefenen is ook in het nieuwe jaar weer essentieel om te kunnen handelen wanneer het moet. Op de volgende dagen zijn daarom inloopdagen voor herhalingen BHV gepland. Deze praktijkdagen staan geheel in het teken van oefenen van praktijksituaties. Waarbij ook veel ruimte is voor inbreng van eigen situaties en/of vragen. Locatie Dieren– 11 april 2024 […]

Netwerkavond Sonon 2023

Stadsbierhuys De Waag

Op 28 september 2023 hadden we een netwerkavond voor iedereen die voor en namens Sonon werkt. Dit in Stadsbierhuys De Waag in Doesburg. Een geweldige locatie samen met een gezellige en goede groep mensen! Kortom: een waardevolle avond, waarop we ook nieuws te delen hadden! Stadsbierhuys De Waag in Doesburg is het oudste restaurant van […]

Gebruiksmelding

Wat is een gebruiksmelding en wanneer is deze nodig? Een klant stelde de vraag wanneer een gebruiksmelding ingediend moet worden. En we merken dat deze vraag vaker terug komt. Daarom een toelichting: Wat is een gebruiksmelding? Een gebruiksmelding moet ingediend worden via het digitale omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl. Via deze gebruiksmelding laat je de gemeente weten dat […]

Is bezoekersregistratie ivm ontruiming verplicht?

Laatst kregen we een vraag van een klant over of het hebben van een bezoekersregistratie verplicht is. Het antwoord is dat het niet verplicht is. Wetgeving In de Arbowet, artikel 3.1 onder e, staat beschreven dat een werkgever maatregelen moet nemen om werknemers en andere personen doeltreffend te kunnen evacueren. Hoe dit te doen is […]