Cursus Coördinator BHV

Bedrijfshulpverlening voor leidinggevenden

De coördinator is deskundig op het gebied van leidinggeven aan bedrijfshulpverleningsorganisaties, het leiden van oefeningen en het coachen en begeleiden van bedrijfshulpverleners. Coördinatoren kunnen uitvoerende taken van Hoofd BHV in complexe organisaties overnemen, dan wel de BHV in minder complexe organisaties met een laag risicoprofiel zelfstandig aansturen.

Doelgroep:

Personen die verantwoording dragen voor de aansturing van een bedrijfshulpverleningsorganisatie in preventieve als repressieve zin.

Doelstelling:

Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer onderandere:

 •  adviseren inzake de wetgevingseisen voor bedrijfshulpverlening
 •  de voor de veiligheid noodzakelijke richtlijnen opstellen
 •  het bedrijfshulpverleningsplan opstellen en bijhouden
 •  het budget opstellen en beheren
 •  het opleidings- en oefenplan opstellen en bijhouden
 •  regelingen opstellen inzake medische keuringen, vergoedingen, verzekeringen en schade
   afwikkelingen in relatie tot bedrijfshulpverlening
 •  ontruimingsplannen opzetten en ontruimingen uitvoeren
 •  leiding geven aan de bedrijfshulpverlening
 •  de inzet coördineren bij de bestrijding van calamiteiten

Cursusduur:

2 dagen.

Prijzen:

Op aanvraag voor zowel individuele deelnemers alswel groepen op uw eigen of onze locatie.

Examen:

Sonon laat de examens verzorgen door de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening (NVB). NVB neemt onafhankelijk examens af van de BHV-opleidingen welke door Sonon zijn gegeven.

De examens bestaan uit een theoretisch en een praktisch deel. Het theorie-examens bestaat uit meerkeuzevragen. Voor het praktijkdeel dient de kandidaat een examen opdracht maken.

Geslaagde kandidaten ontvangen het persoonsgebonden Kiwa certificaat dat voldoet aan de Europese Norm ISO 17024.

Data van de cursus:

Zie de agenda of op uw locatie in onderling overleg te bepalen.

 

Inschrijven cursuspagina

offerte cursuspagina

 

belmijterug

 

whatsapp