Cursus EHBO

De belangrijkste doelstelling van de cursus is het onder alle omstandigheden kunnen verlenen van Eerste Hulp Bij Ongevallen. Daarnaast omvat de cursus ook het onderdeel verbandleer.

Doelgroep:

Iedereen kan deelnemen aan een EHBO-cursus.

Onderwerpen:

  •  het verrichten van levensreddende handelingen
  •  ademhalingsstoornissen
  •  bloedsomloopstoornissen
  •  bewustzijnsstoornissen
  •  shock
  •  behandelen van actieve bloedingen
  •  botbreuken en oogletsel
  • verbandleer

Cursusduur:

ca. 24 uur incl. examen

Prijzen:

Op aanvraag voor zowel individuele deelnemers alswel groepen op uw eigen/of op een door ons te verzorgen locatie.

Examen:

De cursus wordt afgesloten met een examen volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. U moet hiervoor minstens 15 jaar oud zijn. Op het examen moet u zich kunnen legitimeren. Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam. Bij het examen zijn ook er ook 2 Lotusslachtoffers. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Diploma:

Als u competent bent verklaard ontvangt u het Diploma Eerste Hulp. Deze is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd mits u aan de competenties voldoet. De verlengingen kunnen ook door Sonon worden verzorgd.

CCV erkenning code 95:

Voor zowel de opleiding als de herhalingstrainingen EHBO heeft Sonon een CCV-code 95 erkenning. Code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. Dit is geregeld in de Richtlijn vakbekwaamheid. Wilt u in aanmerking komen voor deze nascholing? Geeft u zich dan minstens 7 werkdagen voor aanvang van een cursus bij ons op. De richtlijnen vakbekwaamheid code 95 kunt u hier lezen.

 

offerte cursuspagina

 

belmijterug

 

whatsapp