Management Leergang Strategisch Hoofd BHV 

Het Hoofd BHV geeft beleidsmatig leiding aan een bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Doelgroep:

Personen die beleidsmatig verantwoording  dragen voor de aansturing van een bedrijfshulpverleningsorganisatie in complexe organisaties.

Leerdoelen:

 •  taak en plaats Hoofd BHV 
 •  risicomanagement- en processen. Arbozorgsysteem
 •  risicokwantificering en ongevalsmodellen
 •  besluiten nemen in crisissituatie
 •  mensgerichte nazorg en het omgaan met traumatische ervaringen
 •  RI&E, restrisico's, maatgevende factoren, preventieve maatregelen. 
 •  promotie van het BHV-plan, PR en crisiscommunicatie
 •  opzet van het BHV-plan en de praktische invulling van de BHV-organisatie
 •  BHV in relatie tot security en salvage
 •  BHV-plan Arbo- en BHV-wetgeving
 •  wetgeving in relatie tot BHV
 •  instrumenten: Normen, CD-rom RI&E

Opzet van de HBHV leergang:

De leergang duurt 2 x 2 dagen en wordt op een centrale plaats in Nederland gegeven.
Per dag zijn er inleidingen afwisselend met praktijkgerichte oefeningen en opdrachten verzorgd door diverse vakspecialisten.
  

Na afloop van de leergang dient de cursist een scriptie te schrijven en deze wordt beoordeeld door een onafhankelijke examencommissie. De cursist brengt een advies uit aan de directie van zijn bedrijf of instelling. Hierin beschrijft hij de huidige situatie en de noodzakelijk geachte aanpassingen. En adviseert over de noodzaak tot het eventueel opzetten c.q. het aanpassen van een Bedrijfshulpverleningsorganisatie voor het bedrijf of instelling.

Certificaat:

De leergang wordt met een gecertificeerd examen volgens ISO 17024 afgesloten. Voor het verkrijgen van het Kiwa-certificaat Hoofd Bedrijfshulpverlening (HBHV), dient er een scriptie gemaakt te worden en het schriftelijk en mondeling examen met goed gevolg te worden afgelegd.

Informeert u naar onze prijzen.

NVB:

Sonon heeft de Management leergang Hoofd BHV ondergebracht bij de NVB.

Data van de cursus:

Zie de agenda of op uw locatie in onderling overleg te bepalen.

 

offerte cursuspagina

 

belmijterug

 

whatsapp