Cursus Ploegleider BHV

De ploegleider is deskundig op het gebied van leidinggeven aan een ploeg bedrijfshulpverleners.
Daarnaast het leiden van oefeningen en het coachen en begeleiden van bedrijfshulpverleners tijdens een calamiteit.

Doelgroep:

Personen die, in geval van een calamiteit, leiding moeten kunnen geven aan een groep bedrijfshulpverleners.

Doelstelling:

Na het volgen van deze cursus zijn de deelnemers in staat om leiding te geven aan een BHV-ploeg tijdens de volgende activiteiten:

  •  verkenning
  •  gewondenverzorging en -transport
  •  communicatie
  •  brandbestrijding
  •  redding
  •  schadebeperking
  •  instructie.

Cursusduur:

2 dagen verdeeld in:

  •  15 uur theorie en praktijk
  •  6 uur zelfstudie
  •  1 uur examen

Voor de start van de cursus ontvangt de kandidaat ter voorbereiding het les- en leermateriaal. De kandidaat wordt tijdens de cursus beoordeeld op een inzet van de BHV-ploeg.

Prijzen:

Op aanvraag. Voor zowel individuele deelnemers alswel groepen op uw eigen of op een door ons te verzorgen locatie.

Examen:

Sonon laat de examens verzorgen door de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening (NVB). NVB neemt onafhankelijk examens af van de BHV-opleidingen welke door Sonon zijn gegeven.

Het theorie-examen bestaat uit dertig meerkeuzevragen. Voor het praktijkdeel wordt de kandidaat tijdens de opleiding beoordeeld.

Data van de cursus:

Zie de agenda of op uw locatie in onderling overleg te bepalen.

 

offerte cursuspagina

 

belmijterug

 

whatsapp