Cursus Reanimatie en Bediener AED

Deze cursus richt zich op eerste hulp aan slachtoffers van een levensbedreigende onwelwording. De cursus is geënt op de reanimatierichtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad. Naast reanimatie wordt er ook een belemmerde ademhaling en het gebruik van de AED behandeld. De cursus geeft inzicht en vaardigheid in handelen bij direct levensbedreigende situaties. Bij een goede reanimatie, in combinatie met het gebruik van een AED, is de kans op overleven van het slachtoffer beduidend hoger.

De afgelopen decennia zijn de kansen op overleving bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis flink gestegen. Midden jaren 90 was de overleving 9 procent. Inmiddels is dit percentage gestegen tot gemiddeld 23 procent. Dit is één van de belangrijkste uitkomsten uit een nieuw onderzoek van de Hartstichting: Reanimatie in Nederland 2016.

Doelgroep:

De reanimatie cursus is voor iedereen toegankelijk en is gericht op het aanleren van die competenties die noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de reanimatie te optimaliseren.

Na het volgen van deze cursus kan de deelnemer:

  •  slachtoffers op een juiste manier benaderen na een onwelwording
  •  direct levensbedreigende aandoeningen te onderzoeken en vast te stellen
  •  eerste hulp te verlenen bij verstikking, verslikking en hartstilstand
  •  reanimatiehandelingen toe te passen
  •  de AED te bedienen

Cursusduur:

3 uur

Prijzen:

Op aanvraag voor zowel individuele deelnemers alswel groepen op uw eigen of op een door ons te verzorgen locatie.

Bewijs van deelname:

Sonon verstrekt na deelname een Reanimatie/AED pas.
Na het volgen van de cursus kunt u zich aanmelden als burgerhulpverlener bij o.a. Hartveilig wonen en Harstslag nu.

 

offerte cursuspagina

 

belmijterug

 

whatsapp