Managementtraining Crisisbeheersing

Binnen veel organisaties is crisisbeheersing nog een onbekend fenomeen.

Deze training is dus zodanig opgezet dat er binnen de organisatie meer bekendheid wordt gegeven aan het feit je voor te bereiden op een mogelijke crisis.  

Hoofddoel van deze bijeenkomst is het Crisis Management Team (CMT) kennis te laten maken met crisisbesluitvormingsprocessen die gepaard gaan met een continuïteitscrisis op de locatie waar de Raad van Bestuur / Directie haar (hoofd)activiteiten uitvoert.

Inhoud van de training:

  • Wat wordt er concreet van het CMT verwacht, als zich een crisis voordoet?
  • Hoe verlopen de werkzaamheden in het CMT en welke andere processen zijn er nog meer actief en hoe verhoudt zich dit met een overheidsoptreden.
  • Oefenen in het crisisbesluitvormingsproces binnen het CMT.
  • Verbreding en versterking van de competenties voor het werken binnen het CMT onder operationele omstandigheden.
  • Verslaglegging binnen het CMT.

Verloop:

Na afloop van de bijeenkomst moeten de deelnemers geprikkeld zijn om zich verder te verdiepen in zaken met betrekking tot het continuïteitsplan in het algemeen en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen CMT in het bijzonder.

Prijzen:

Op aanvraag voor groepen op uw eigen/of op een door ons te verzorgen locatie.

 

 

 

offerte cursuspagina

 

belmijterug

 

whatsapp