Herhaling Ploegleider BHV

Training voor ploegleiders om de, kwaliteit en zelfbewustwording op het gebied van veiligheid te verbeteren. Daarnaast wordt er op een zo veiligmogelijk en verantwoorde wijze geoefend volgens de vastgestelde procedures. Deze trainingsdag heeft als doel het op peil houden van de vakbekwaamheid Ploegleider en het in stand houden van de vakbekwaamheid. Alle onderwerpen die tijdens de herhaling worden beoefend dragen er toe bij dat de ploegleider weet wat er van hem verwacht wordt, zowel in oefensituaties als bij een daadwerkelijk incident. Op de trainingsdag komen o.a. de volgende onderdelen aan bod:

  •  het voorbereiden van een oefening
  •  leiding geven tijdens een crisis
  •  beeldvorming (verkenning)
  •  communicatie (ploegen- coördinator)
  •  samenwerken (coördinator -manschappen)

Cursusduur:

1 dag

Data van de herhaling:

Zie de agenda of op uw locatie in onderling overleg te bepalen.

Prijzen:

Op aanvraag voor zowel individuele deelnemers alswel groepen op uw eigen of op een door ons te verzorgen locatie.

 

offerte cursuspagina

 

belmijterug

 

whatsapp