E Learning BHV Banner 2018 

Begin met het nieuwe leren

Om zijn bedrijfshulpverleningstaken uit te kunnen voeren, moet de bedrijfshulpverlener (BHV’er) deskundig zijn én blijven.
Sonon heeft een e-learning-pakket samengesteld voor de opleiding van de bedrijfshulpverlener.

Het e-learning-pakket geeft de BHV’er en zijn opdrachtgever een helder overzicht van de leeractiviteiten, leerdoelen en de voortgang daarvan.

Bovendien is e-learning tijd- en kostenbesparend. 

Maatwerk

Het pakket voorziet in maatwerk door de optie om alleen die leeractiviteiten beschikbaar te stellen die voor de klant relevant zijn.
Dit helpt de cursist om de opleiding in bedrijfshulpverlening efficiënter én effectiever te doorlopen.

Persoonlijk herhalingsschema

Bepaalde kennisgebieden hebben meer aandacht nodig dan andere om de benodigde kennis in het langetermijngeheugen te verankeren.
Binnen de digitale leeromgeving kan de kennis die een cursist minder snel opneemt, via een speciale functionaliteit vaker worden getoond.
Hierdoor ontstaat een persoonlijk herhalingsschema.
Als de cursist met goed gevolg het e-learning-deel heeft afgesloten, kan hij deelnemen aan de Praktijkdag BHV.
Als beide onderdelen met goed gevolg zijn afgerond, ontvangt de cursist het BHV certificaat en de SONON-pas.

De voordelen op een rij

Het e-learning-pakket:

 • is geschikt voor iedere gebruiker
 • biedt een helder overzicht van leeractiviteiten, leerdoelen en de voortgang hiervan
 • kan op maat worden geleverd voor de cursist
 • werkt tijd en kostenbesparend
 • is 100% geoptimaliseerd voor tablets en smartphones
 • volgt intuïtief gebruik. De cursist ziet meteen wat zijn volgende actie is
 • stelt aan iedere cursist een account beschikbaar dat 1 jaar geldig blijft

Praktijkdag:

Na het volgen van de e-learning, en je bent geslaagd voor je theorie, mag je deelnemen aan de praktijkdag. Tijdens de praktijkdag oefen je de praktische handelingen, waaronder: 
 
 •  het verrichten van levensreddende handelingen
 •  ademhalingsstoornissen
 •  bloed- en bewustzijnsomloopstoornissen
 •  reanimeren en bediener AED 
 •  shock, uitwendige verwondingen
 •  het blussen van een beginnende brand
 •  het begeleiden van een ontruiming
 • deurprocedure

De praktijkdag staat in het teken van praktisch handelen. Er wordt stilgestaan bij de online geleerde theorie.

Een goede voorbereiding via de e-learning zorgt ervoor dat de praktische BHV-handelingen allemaal in 1 dag behandeld kunnen worden.

Data van de cursus:

Zie de agenda of op uw locatie in onderling overleg te bepalen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Download hier de folder

 

offerte cursuspagina

 

belmijterug

 

whatsapp