Cursus Ademluchtbescherming

Het risicoprofiel van een bedrijf kan vereisen dat onder bepaalde omstandigheden bedrijfshulpverleningstaken met inzet van ademlucht moeten worden uitgevoerd. Dit is bijvoorbeeld het geval als in een bedrijf gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen die de ademhaling bedreigen.

Doelgroep:

Personen die deel (gaan) uitmaken van een BHV-organisatie. Zij moeten beschikken over specialistische kennis en vaardigheden om met persoonlijke beschermmiddelen brandhaarden, of incidenten met gevaarlijke stoffen te benaderen en slachtoffers kunnen opzoeken en redden.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:

 ademluchtbescherming in de bedrijfshulpverlening
 gevaarlijke en giftige stoffen
 middelen voor persoonlijke (adem)bescherming
 ademhaling en gevaren die de ademhaling bedreigen
 het gebruik van onafhankelijke ademluchtbescherming
 inzet van de ademluchtmaskerdrager
 nazorg bij schokkende gebeurtenissen

 

Toelatingseis:

Voor deelname aan de opleiding moet de cursist medisch goedgekeurd zijn en in het bezit zijn van een Basis diploma BHV.

Cursusduur:

24 uur.

Prijzen:

Op aanvraag voor zowel individuele deelnemers alswel groepen op uw/of op een door ons te verzorgen locatie.

Examen:

SONON sluit de cursus af met een examen afgenomen door de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening (NVB). NVB neemt onafhankelijk examens af van de BHV-opleidingen welke door SONON zijn gegeven. NVB stelt hiervoor toetsmateriaal beschikbaar.

De examens bestaan uit een theoretisch en een praktisch deel.
Het theorie-examen bestaat uit twintig meerkeuzevragen.
Voor het praktijkdeel dient de kandidaat tijdens het examen een aantal verrichtingen op de juiste manier uit te voeren.
Cursisten behalen een NVB-Certificaat als zij alle onderdelen met een voldoende hebben afgesloten.