Bedrijfshulpverlening voor leidinggevenden

De coördinator is deskundig op het gebied van leidinggeven aan bedrijfshulpverleningsorganisaties, het leiden van oefeningen en het coachen en begeleiden van bedrijfshulpverleners. Coördinatoren kunnen uitvoerende taken van het Strategisch Hoofd BHV in complexe organisaties overnemen, dan wel de BHV in minder complexe organisaties met een laag risicoprofiel zelfstandig aansturen.

Doelgroep:

Personen die verantwoording dragen voor de aansturing van een bedrijfshulpverleningsorganisatie in preventieve als repressieve zin.

Doelstelling:

De coördinator heeft goed inzicht in de eisen die in zijn bedrijf aan de bedrijfshulpverlening moeten worden gesteld.

Doelgroep:
Leidinggevenden van BHV-organisaties in bedrijven met een gering risicoprofiel. Coördinatoren komen ook voor in complexere organisaties, waar zij deeltaken van het Strategisch Hoofd BHV overnemen.

Leerdoelen:

 Taak en plaats coördinator
 Wet- en regelgeving
 Leidinggeven en communicatie
 Brandpreventie en veiligheid
 Externe hulpverlening (GRIP-systeem)
 Risicokwantificering

Opzet van de opleiding coördinator BHV: De opleiding wordt gegeven in twee dagen. Aan het einde van de tweede cursusdag wordt er een examenopdracht uitgedeeld en een schriftelijk examen afgenomen.

Eerste dag: 

 Risicomanagement & Ongevalsmodel

    • Risico analyse
    • Risico Matrix
    • Fine & Kinney
    • Risicomanagement
    • Veiligheidscultuurladder

 Brandpreventie en veiligheidsvoorzieningen

Tweede dag:

 Wet en Regelgeving
 Leidinggeven & communicatie
 Crisismanagement

De cursusplaats wordt afhankelijk van de aanmeldingen vastgesteld en gaat door onder voorbehoud van voldoende deelnemers

Cursusduur:

2 dagen.

Prijzen:

Op aanvraag voor zowel individuele deelnemers alswel groepen op uw eigen of onze locatie.

Examen:

Sonon laat de examens verzorgen door de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening (NVB). NVB neemt onafhankelijk examens af van de BHV-opleidingen welke door Sonon zijn gegeven.

De examens bestaan uit een theoretisch en een praktisch deel. Het theorie-examens bestaat uit meerkeuzevragen. Voor het praktijkdeel dient de kandidaat een examen opdracht maken.

Geslaagde kandidaten ontvangen het persoonsgebonden Kiwa certificaat dat voldoet aan de Europese Norm ISO 17024. Ook ontvangen de geslaagde kandidaten van Sonon een Coördinator BHV pas.

Data van de cursus:

Neem hiervoor contact met ons op. Op uw locatie is het altijd in onderling overleg te bepalen.