Herhaling Coördinator BHV

Deze trainingsdag heeft als doel het op peil houden van de vakbekwaamheid Coördinator BHV en het in standhouden van de geldigheid van het ISO 17024 Certificaat. Daarnaast zijn alle BHV-coördinatoren zonder ISO 17024 certificaat ook van harte welkom, zij ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Programma:

Het programma wijzigt jaarlijks. Dit doordat we altijd recente ontwikkelingen aan de orde laten komen.

Hieronder ziet u enkele onderwerpen die de afgelopen jaren zijn behandeld:

 competenties van de Coördinator en het inzetten van de BHV’ers
 communicatie oefeningen gericht op de BHV
 leiderschapsstijlen en het motiveren van de BHV’ers
 grip-procedure
 crisisbeheersing
 besluitvorming tijdens een crisis
 registreren (plotten)
 evalueren
 samenwerken met ploegleider en/of andere disciplines

Alle onderwerpen die tijdens de herhaling worden beoefend dragen er toe bij dat de Coördinator weet welke rol er voor hem is weggelegd in zowel de voorbereiding als ook in oefensituaties en gedurende een daadwerkelijke incident.

Verlenging ISO 17024:

SONON verzorgt na deelname, de verlenging van het ISO 17024 certifcaat bij de Kiwa (om de drie jaar) en verstrekt een Coördinator BHV pas.

Data van de herhaling:

Neem hiervoor contact met ons op. Op uw locatie is het altijd in onderling overleg te bepalen.

Prijzen:

Op aanvraag voor zowel individuele deelnemers alswel groepen op uw eigen of op een door ons te verzorgen locatie.