Laagdrempelig en snel ploegleider BHV worden

Om zijn bedrijfshulpverleningstaken uit te kunnen voeren, moet de ploegleider bedrijfshulpverlener (BHV’er) deskundig zijn én blijven. Sonon heeft een e-learning-pakket samengesteld voor de opleiding van ploegleider bedrijfshulpverlener. Het e-learning-pakket geeft de BHV’er en zijn opdrachtgever een helder overzicht van de leeractiviteiten, leerdoelen en de voortgang daarvan. Bovendien is e-learning tijd- en kostenbesparend. 

Maatwerk

Het pakket voorziet in maatwerk door de optie om alleen die leeractiviteiten beschikbaar te stellen die voor de klant relevant zijn. Dit helpt de cursist om de opleiding tot ploegleider bedrijfshulpverlening efficiënter én effectiever te doorlopen.

Persoonlijk herhalingsschema

Bepaalde kennisgebieden hebben meer aandacht nodig dan andere om de benodigde kennis in het langetermijngeheugen te verankeren. Binnen de digitale leeromgeving kan de kennis die een cursist minder snel opneemt, via een speciale functionaliteit vaker worden getoond.
Hierdoor ontstaat een persoonlijk herhalingsschema.

Als de cursist met goed gevolg het e-learning-deel heeft afgesloten, kan hij deelnemen aan de Praktijkdag Ploegleider BHV. Als beide onderdelen met goed gevolg zijn afgerond, ontvangt de cursist het BHV certificaat en de SONON-pas.

Doelgroep:

Personen die, in geval van een calamiteit, leiding moeten kunnen geven aan een groep bedrijfshulpverleners.

Doelstelling:

Na het volgen van deze cursus zijn de deelnemers in staat om leiding te geven aan een BHV-ploeg tijdens de volgende activiteiten:

 verkenning
 communicatie
 brandbestrijding
 redding

Cursusduur:

1 dag praktijk training aansluitend aan de E-Learning module.

Prijzen:

Op aanvraag. Voor zowel individuele deelnemers alswel groepen op uw eigen of op een door ons te verzorgen locatie.

Examen:

Sonon laat de examens verzorgen door de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening (NVB). NVB neemt onafhankelijk examens af van de BHV-opleidingen welke door Sonon zijn gegeven.

Het theorie-examen bestaat uit dertig meerkeuzevragen. Voor het praktijkdeel wordt de kandidaat tijdens de opleiding beoordeeld.

Data van de cursus:

Neem hiervoor contact met ons op. Op uw locatie is het altijd in onderling overleg te bepalen.