Alarmering BHV
De eerste paar minuten zijn cruciaal voor het verdere verloop van een incident. Alarmering van de
juiste personen is daardoor van groot belang.
Sonon kan voor uw bedrijf een alarmeringssysteem op maat leveren. Van dit computersysteem is ook
een app beschikbaar en er is een koppelfunctie mogelijk naar een externe BHV alarmcentrale. Bij
zowel de dispatcher als bij de app is het mogelijk om een ploegenrooster te koppelen zodat de juiste
personen gealarmeerd worden.
 BHV Dispatcher
 BHV app
 BHV alarmcentrale
 Maatwerk
 Ploegenrooster koppelbaar
 Schakelingen mogelijk voor opening hekwerken etc.
 Koppeling mogelijk met BMI (brandmeldinstallatie)

Omdat het maatwerk is, is de prijs afhankelijk van datgene wat voor uw bedrijf het beste passend is.
Bekijk hier onze informatie folder