Cursus EHBO

De belangrijkste doelstelling van de cursus is het onder alle omstandigheden kunnen verlenen van Eerste Hulp Bij Ongevallen. Daarnaast omvat de cursus ook het onderdeel verbandleer. De cursus voldoet geheel aan de richtlijnen van het Oranje Kruis. Dit is een onafhankelijk certificerende organisatie op het gebied van Eerste hulp.

Doelgroep:

Iedereen kan deelnemen aan een EHBO-cursus.

Onderwerpen:

het verrichten van levensreddende handelingen
 ademhalingsstoornissen
 bloedsomloopstoornissen
 bewustzijnsstoornissen
 shock
 behandelen van actieve bloedingen
 botbreuken en oogletsel
 verbandleer

Cursusduur:

24 uur incl. examen

Prijzen:

Op aanvraag voor zowel individuele deelnemers alswel groepen op uw eigen/of op een door ons te verzorgen locatie.

Examen:

De cursus wordt afgesloten met een examen volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. Voor het examen moet minstens 15 jaar oud zijn. Op het examen moet u zich kunnen legitimeren. Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam. Bij het examen zijn er ook 2 Lotusslachtoffers. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Diploma:

Als u competent bent verklaard ontvangt u het Diploma Eerste Hulp. Deze is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd mits u aan de competenties voldoet. De verlengingen kunnen ook door Sonon worden verzorgd.

CCV erkenning code 95:

Voor zowel de opleiding als de herhalingstrainingen EHBO heeft Sonon een CCV-code 95 erkenning. Code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. Dit is geregeld in de Richtlijn vakbekwaamheid. Wilt u in aanmerking komen voor deze nascholing? Geeft u zich dan minstens 7 werkdagen voor aanvang van een cursus bij ons op.

 

Deze cursus kan ook in het Engels voor u verzorgd worden. Als u dit wenst, laat dit dan weten!