Cursus EHBO voor chauffeurs onderweg – Code 95
De belangrijkste doelstelling van de cursus is het onder alle omstandigheden kunnen verlenen van
Eerste Hulp Bij Ongevallen op of langs de weg. Als chauffeur weet u na deze cursus hoe te
handelen bij verwondingen, maar ook hoe levensreddend op te treden. Dit middels de ABCDE
methodiek.
Onze basiscursus en herhalingscursus voldoen geheel aan de richtlijnen van het Oranje Kruis. Dit is
een onafhankelijk certificerende organisatie op het gebied van Eerste hulp.

Doelgroep:
Deze cursus is bedoeld voor alle beroepschauffeurs.

Onderwerpen:
 Stilstand van de bloedsomloop
 Uitwendige wonden
 Brandwonden
 Kneuzingen en verstuikingen
 Oogletsels
 Botbreuken en ontwrichting
 Vergiftiging
 Elektriciteitsongevallen
 Het slachtoffer over korte afstand vervoeren
 Verbandleer
 Reanimeren en gebruik van AED

Cursusduur:
1 dag van 7 uur.

Prijzen:
Op aanvraag voor zowel individuele deelnemers alswel groepen op uw eigen/of op een door ons
te verzorgen locatie.

CCV erkenning code 95:
Voor zowel de opleiding als de herhalingstrainingen EHBO heeft Sonon een CCV-code
95 erkenning. Hierdoor tellen deze cursussen mee voor 7 uur in de waarde voor nascholing.
Code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU
werken. Dit is geregeld in de Richtlijn vakbekwaamheid. Wilt u in aanmerking komen voor deze
nascholing? Geeft u zich dan minstens 7 werkdagen voor aanvang van een cursus bij ons op.