Herhaling EHBO

Voor het in stand houden van het EHBO diploma dient er minimaal 8 uur op jaarbasis te worden herhaald om te voldoen aan de competenties opgesteld door het Oranje Kruis. Maar het belangrijkste is dat u kan handelen als u moet handelen. Het moet automatisme zijn. Daarom vormen praktijksituaties de basis van de herhalingslessen.

Jaarlijks worden de volgende onderwerpen behandeld en geoefend:

 reanimatie en bediener AED
 stoornissen in het bewustzijn
 stoornissen in de ademhaling
 ernstige uitwendige bloedingen
 shock

Onderstaande onderwerpen komen 1 maal in de 2 jaar aan de orde:

 vitale functies 
 brandwonden
 ontwrichting en botbreuken
 onderkoeling en warmte letsel
 verband en hulpmiddelen
 het menselijk lichaam
 uitwendige wonden
 kneuzingen en verstuikingen
 oogletsel
 elektriciteitsongevallen
 vervoer over korte afstand
 emotionele reacties
 vergiftiging

Prijzen:

Op aanvraag voor zowel individuele deelnemers alswel groepen op uw eigen of op een door ons te verzorgen locatie.

Verlengingen:

Als u competent bent verklaard ontvangt u het Diploma Eerste Hulp. Deze is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd mits u aan de competenties voldoet. De verlengingen kunnen ook door Sonon worden verzorgd

CCV erkenning:

Voor zowel de opleiding als de herhalingstrainingen EHBO heeft SONON een CCV code 95 erkenning. Wilt u in aanmerking komen voor deze nascholing? Geeft u zich dan minstens 7 werkdagen voor aanvang van een cursus bij ons op.

 

Deze cursus kan ook in het Engels voor u verzorgd worden. Als u dit wenst, laat dit dan weten!