Gebruiksmelding

Wat is een gebruiksmelding en wanneer is deze nodig?

Een klant stelde de vraag wanneer een gebruiksmelding ingediend moet worden. En we merken dat deze vraag vaker terug komt. Daarom een toelichting:

Wat is een gebruiksmelding?

Een gebruiksmelding moet ingediend worden via het digitale omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl. Via deze gebruiksmelding laat je de gemeente weten dat een pand in gebruik wordt genomen en welke brandtechnische voorzieningen aanwezig zijn in het pand. Aan de hand van deze melding en de bijbehorende stukken komt de gemeente of de brandweer namens de gemeente eens per jaar een controle uitvoeren op de aanwezigheid en de status van deze brandtechnische voorzieningen.

Is dat dan altijd nodig?

Nee, dat is het niet. Een gebruiksmelding moet enkel gedaan worden als er meer dan 50 personen in het bouwwerk verblijven, wanneer qua brandveiligheid gebruik is gemaakt van een gelijkwaardigheidsoplossing en bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur (5 of meer kamers). Dit alles is geregeld in artikel 1.18 van het Bouwbesluit. Een gebruiksmelding is niet verplicht wanneer hier geen sprake van is of wanneer er een vergunning voor brandveilig gebruik is vereist.

Nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2024.

Het Bouwbesluit wordt per 1 januari 2024 vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) Met deze wissel veranderd ook de gebruiksmeldingsplicht. Of een melding gedaan moet worden wordt mede afhankelijk van de gebruiksfunctie van het pand. Een gebruiksmelding moet volgens art. 6.6 BBl  gedaan worden bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur (5 of meer kamers), een woonfunctie voor zorg en bij alle overige functies indien meer personen aanwezig zijn dan in de tabel aangegeven aantallen. Wat betekent dat bij een kantoorfunctie of een industriefunctie enkel een melding gedaan hoeft te worden indien er meer dan 150 personen aanwezig zijn.

Maar wie controleert dan de brandveiligheid als er geen melding nodig is?

In basis heeft de gemeente of omgevingsdienst toezicht gehouden tijdens de bouw van een gebouw. Maar vaak zijn achteraf (vaak vergunningsvrij) wijzigingen qua indeling uitgevoerd. Als u hierbij niet goed bent bijgestaan door een deskundige aannemer of architect, is er niemand die de brandveiligheid controleert. Denk dan aan bijvoorbeeld vluchtwegaanduiding die niet voldoet, ruimtes waar noodverlichting moet komen, aanpassing van aantal, plaats of type blusmiddelen en of brandscheidingen die niet meer geheel voldoen door bijvoorbeeld verleggen van elektra. Dit terwijl u als pandeigenaar en/of huurder wel verantwoordelijk bent voor de brandveiligheid. Tenzij vanuit bepaalde milieuactiviteiten binnen uw bedrijf controle op brandveiligheid wel nodig is. Dan wordt dit aangestuurd vanuit milieutoezicht door de Omgevingsdienst. Maar niet vanuit de gebruiksmelding.

Graag komen we bij uw pand kijken of de brandveiligheid van uw pand op orde is. Dit doen we standaard tegen een uurtarief van € 50,= per uur excl BTW. U krijgt dan een overzichtelijk bezoekrapport waarin alle op te pakken punten staan beschreven. Dit zodat u dit één op één als een soort “werklijst” door kan sturen naar uw technische afdeling, installateur en/of aannemer.