Is bezoekersregistratie ivm ontruiming verplicht?

Laatst kregen we een vraag van een klant over of het hebben van een bezoekersregistratie verplicht is. Het antwoord is dat het niet verplicht is.

Wetgeving

In de Arbowet, artikel 3.1 onder e, staat beschreven dat een werkgever maatregelen moet nemen om werknemers en andere personen doeltreffend te kunnen evacueren. Hoe dit te doen is niet vastgesteld. Bezoekersregistratie kan dus een hulpmiddel zijn om doeltreffend te evacueren.

Wanneer niet te adviseren?

Bij grote hoeveelheden wisselende aanwezigen, zoals op scholen (met bijvoorbeeld open dagen) is degelijke registratie niet te doen. In dit geval is het beter om de BHV’ers middels een goed ontruimingsplan dusdanig te instrueren dat alle ruimtes gecheckt worden op aanwezigheid van personen en deze te evacueren. Naast een goed ontruimingsplan en de hiervoor juiste hoeveelheid BHV’ers, is het van levensbelang om het ook te oefenen.

Wanneer wel te adviseren?

Mocht het een onoverzichtelijk pand betreffen met bijvoorbeeld veel magazijnen, technische ruimtes of productieruimtes met een hoog geluidsniveau, dan is een bezoekersregistratie wel aan te raden. Dan is bekend hoeveel mensen er geëvacueerd moeten worden en wordt voorkomen dat iemand “vergeten” wordt. Mocht u kiezen voor bezoekersregistratie, let u dan wel op de AVG regelgeving. Papieren inschrijflijsten voldoen hier niet aan.  

Oefening is van levensbelang!

Weten uw BHV’ers hoe uw pand te ontruimen? Wij bieden ter plaatse begeleiding tijdens een oefening aan. Dit bestaat uit het vooraf doornemen van het pand en de oefening, het begeleiden van de oefening en het evalueren van de ontruiming. Wilt u hier meer over weten? Of wilt u een ontruimingsplan laten maken of actualiseren? Neem dan contact op via info@sonon.nl of 0573-251901.