Ontruimingsoefening

Het is letterlijk van levensbelang om met regelmaat een ontruimingsoefening te houden. Hoe vaak te oefenen, dat is afhankelijk van de kennis en kunde binnen de organisatie. Als uit evaluatie blijkt dat door complexiteit van het gebouw, de organisatie of bijbehorende risico’s het benodigd is om vaker te oefenen, dan moet dit gebeuren. Mocht uit evaluatie blijken dat de ontruiming goed is verlopen, dan volstaat 1x per jaar.

Los van te beoordelen of de BHV-organisatie goed weet wat te doen om het pand te ontruimen, is het ook goed om te weten of de aanwezige ontruimingsinstallatie goed functioneert en vluchtwegen goed en vrij begaanbaar zijn.

Sonon kan voor u een ontruimingsoefening organiseren en/of begeleiden. Hierbij stemmen we met het Strategisch Hoofd BHV of Coördinator BHV af wat de voorwaarden gaan zijn en waar eventuele aandachtspunten liggen. Aan de hand van die voorwaarden stellen wij een scenario op die fysiek op locatie uitgevoerd gaat worden.

Omdat het maatwerk is, is de tijdsduur en de prijs afhankelijk van datgene wat door ons uitgevoerd moet worden.