Portofoonoefening

Het communiceren via een portofoon is lastiger dan vooraf gedacht. Wie kent niet de opmerking van Elie Lust in het programma “Wie is de mol” over “etherdiscipline”?! Dat is iets wat je echt nodig hebt. Want zeker tijdens een calamiteit en een gespannen sfeer is het gevaar om te veel informatie te delen via de portofoon. En dan ook vaak tegelijkertijd waardoor de lijn vaak bezet is. Terwijl in die situaties juist heldere en strakke communicatie van levensbelang is. Daarom een extra en bijkomende oefening voor dit onderdeel naast de BHV-cursus. Speciaal bedoeld voor de BHV’ers, gebruikmakend van het systeem wat bij u aanwezig is.   

Oefenduur:

2-3 uur.

Prijzen:

Op aanvraag voor groepen op uw locatie.