Cursus Reanimatie en Bediener AED

Bij een goede reanimatie, in combinatie met het gebruik van een AED, is de kans op overleven van het slachtoffer beduidend hoger.

De afgelopen decennia zijn de kansen op overleving bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis flink gestegen. Midden jaren 90 was de overleving 9 procent. Inmiddels is dit percentage in 2023 gestegen tot gemiddeld 25 procent volgens de Nederlandse ReanimatieRaad (NRR). Waarbij 80-90 van de 100 overlevenden na een jaar weer een goede levenskwaliteit heeft. En 72% van de werkenden na een jaar weer terug aan het werk konden. (Bron: Overlevingskans en kwaliteit van leven – Nederlandse Reanimatie Raad)

Deze cursus richt zich op eerste hulp aan slachtoffers van een levensbedreigende onwelwording. De cursus is geënt op de reanimatierichtlijnen van de Nederlandse ReanimatieRaad. Naast reanimatie wordt er ook een belemmerde ademhaling en het gebruik van de AED behandeld. De cursus geeft inzicht en vaardigheid in handelen bij direct levensbedreigende situaties.

Doelgroep:

De reanimatie cursus is voor iedereen toegankelijk en is gericht op het aanleren van die competenties die noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de reanimatie te optimaliseren.

Na het volgen van deze cursus kan de deelnemer:

 slachtoffers op een juiste manier benaderen na een onwelwording
 direct levensbedreigende aandoeningen te onderzoeken en vast te stellen
 eerste hulp te verlenen bij verstikking, verslikking en hartstilstand
 reanimatiehandelingen toe te passen
 de AED te bedienen

Cursusduur:

3 uur

Prijzen:

Op aanvraag voor zowel individuele deelnemers als groepen op uw of op een door ons te verzorgen locatie.

Bewijs van deelname:

Sonon verstrekt na deelname een Reanimatie/AED pas.
Na het volgen van de cursus kunt u zich aanmelden als burgerhulpverlener bij o.a. Hartveilig wonen en Harstslag nu.

Data:

Neem hiervoor contact met ons op. Op uw locatie is het altijd in onderling overleg te bepalen.

 

Deze cursus kan ook in het Engels voor u verzorgd worden. Als u dit wenst, laat dit dan weten!