Herhaling Reanimatie en AED

Reanimeren moet een automatische handeling zijn. Want als u in de situatie komt dat u moet handelen, moet u direct weten wat te doen. Daarom is jaarlijkse herhaling letterlijk van levensbelang.

Doelstelling:

Het actueel houden en het vergroten van de kennis en vaardigheden wat betreft het vaststellen van stoornissen van de vitale functies, het reanimeren en AED gebruik. De herhalingsles bestaat hoofdzakelijk uit een praktisch gedeelte, het reanimeren en het gebruik van de AED oefenen.

Inhoud:

kennis van de vitale functies 
vaststellen van stoornissen
voorbereiding en uitvoering van de reanimatie en gebruik AED
eerste hulp bij verslikking

Cursusduur:

2 uur

Bewijs van deelname:

SONON verstrekt na deelname een Reanimatie/AED pas.

Prijzen:

Op aanvraag voor zowel individuele deelnemers als groepen op uw of op een door ons te verzorgen locatie.

 

Deze cursus kan ook in het Engels voor u verzorgd worden. Als u dit wenst, laat dit dan weten!