Wijziging in EHBO-kwalificatie voor Kinderopvang: Ministerie stopt met aanwijzen van certificaten kinder-EHBO

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 20 maart 2024 per brief aan de Tweede Kamer aangekondigd de werkwijze voor de kwalificatie van EHBO-certificaten in de kinderopvang te veranderen. In plaats van zelf specifieke EHBO-certificaten aan te wijzen, worden er eindtermen voor een EHBO-kwalificatie opgenomen in de Regeling Wet kinderopvang.

Deze verandering komt voort uit de erkenning dat de huidige werkwijze de indruk wekt dat het ministerie de kwaliteit van de EHBO-certificaten in de kinderopvang garandeert, wat niet het geval is. Minister Van Gennip licht toe dat het ministerie slechts een documentenonderzoek uitvoert zonder herbeoordeling van certificeerders. Daarnaast ontbreekt het aan de juiste expertise om deze garantie te bieden.

De nieuwe aanpak zorgt ervoor dat er nog altijd ten minste één volwassene aanwezig moet zijn die gekwalificeerd is om eerste hulp aan kinderen te verlenen. In plaats van een lijst met aangewezen certificaten, zullen de eindtermen concrete vaardigheden bevatten die een persoon moet beheersen om adequate eerste hulp aan kinderen te bieden.

Minister Van Gennip gelooft dat deze wijziging meer duidelijkheid schept over de benodigde vaardigheden voor EHBO-kwalificatie. Bovendien zorgt het ervoor dat de overheid zich niet langer direct mengt in de EHBO-markt, in lijn met andere sectoren.

De minister gaat in overleg met branchepartijen en medici om de eindtermen verder uit te werken. In dit kader is het belangrijk om te vermelden dat wij als Sonon bedrijfshulpverlening aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening (NVB). De NVB zal uw en onze belangen behartigen en deze wijzigingen nauwlettend volgen. Zij zullen mogelijk input leveren en advies geven over de voorgestelde eindtermen om ervoor te zorgen dat de belangen van de kinderopvangsector goed worden vertegenwoordigd.

We willen benadrukken dat wij de ontwikkelingen op het gebied van EHBO-kwalificatie voor kinderopvang blijven volgen. Het is onze prioriteit om onze klanten op de hoogte te houden van deze ontwikkelingen. Zo kunnen zij altijd cursussen bij ons afnemen die voldoen aan de laatste wet- en regelgeving op het gebied van kinder-EHBO.

Voor meer informatie en updates over deze wijziging kunt u terecht op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Kamerbrief diverse onderwerpen kwaliteit en veiligheid kinderopvang | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl